Giới Thiệu Công Ty

  • Giới Thiệu

    GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐIỆN LẠNH BIỂN BẠC Lịch sử hình thành và phát triển Điện Lạnh Biển Bạc tiền đầu tiên là xưởng điện lạnh Đại Dương Xanh, được thành lập năm 2007 hoạt động trong lĩnh vực chính là [...]

    Ngày đăng: 09/01/2017 | Chuyên mục: , | Tác giả: admin